De zeven gewoonten

Op de Meander werken wij volgens zeven gewoonten. De maatschappij vraagt meer van ons en onze kinderen. Wij willen dat elk kind in staat gaat zijn om de leiding over het eigen handelen en leren te nemen. Met deze zeven eigenschappen werken wij volgens een concept waarbij team, kinderen en ouders allen betrokken worden om dit mogelijk te maken.


De zeven gewoonten

De eerste drie hebben betrekking op jezelf.

  1. Wees pro-actief.Hoewel wij niet kunnen bepalen wat er allemaal op ons afkomt, kunnen wij wel kiezen hoe wij daarmee omgaan. Je kiest zelf hoe je omgaat met datgene wat je overkomt, jij bent de baas over je eigen leven.
  2. Begin met het einddoel voor ogen. Het is belangrijk dat leerlingen leren om niet zomaar ergens aan te beginnen, maar doelen stellen en het stappenplan kunnen bedenken hoe ze dat kunnen bereiken.
  3. Belangrijke zaken eerst. Eerst werken, dan spelen. Wij leren de leerlingen de gewoonte dat belangrijke zaken gepland moeten worden.

Gewoonte 4,5 en 6 hebben betrekking op het samenwerken.

  1. Denk win-win. Zoek naar een oplossing waarbij iedereen voordeel heeft.
  2. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luisteren voordat je praat.
  3. Synergie. Samen ben je sterker en samen kun je meer dan eenieder afzondelijk.

Gewoonte 7 gaat over goed voor jezelf zorgen.

  1. Houd de zaag scherp. Zorg voor evenwicht op alle gebieden.