De schoolgids is een document met informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen. De wet stelt een aantal onderwerpen verplicht in dat document. De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld voor het komende schooljaar. Elke school is verplicht om de definitieve versie aan ouders beschikbaar te stellen.