De Meander werkt met jaarklassen. Maar in ons onderwijs houden we rekening met de individuele leerling. We streven naar hoge leeropbrengsten. Maar daarnaast nemen de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van de leerlingen een belangrijke plaats in. We vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich op de Meander thuis voelen.

7 habits van Stephen Covey

De Meander is zich sterk aan het oriënteren is op de principes van de 7 habits van Stephen Covey. Deze 7 gewoonten sluiten aan bij wat op dit moment genoemd wordt als belangrijke levensvaardigheden van de 21e eeuw. Met de 7 gewoonten leren kinderen zichzelf te reguleren op school, zien ze leren als een proces waarop ze zelf invloed hebben en dat is voor het zelfbeeld van kinderen als voor hun schoolprestaties belangrijk. Het kind krijgt hierin zowel het leiderschap als de eigen zelfstandigheid terug en juist daardoor ontwikkelt het zelf zijn of haar talenten. Vanuit dat concept komt er alle ruimte voor het invoeren van onderzoekend en ontdekkend leren o.a. bij Wetenschap & Techniek en Cultuur. Niet als een losstaand gegeven, maar juist in de samenhang met de 7 habits van Stephan Covey.