Onderwijsgemenschap atol

Onze missie is: Samen kleurrijk ontwikkelen.  

Samen vormen wij met de vier basisscholen ’n Baoken, ’n Esch, de Meander en ’t Kämpke onderwijsgemeenschap atol.

Wij willen van elkaar leren en kennis delen. Elkaars kwaliteiten en talenten willen wij versterken en samen groeien in onderwijs.

Onze pedagogische visie is:

Binnen onze onderwijsgemeenschap gaan wij uit van de eigenheid en de kwaliteiten van elk individu. Dit doen wij door een veilige en vertrouwde leer- en werkomgeving te realiseren waarin een onderzoekende en open houding de basis is voor ontwikkeling.

Leerlingen, ouders en team vormen samen de schoolgemeenschap waarin iedereen actief betrokken is en met plezier aan deelneemt.

Basisschool de Meander

Onze missie is: ‘Bron van ontwikkeling’

Zoals een beek meandert en – geholpen door de natuur – zijn eigen weg zoekt, zo zoeken leerlingen naar hun eigen weg van ontwikkeling, daarbij geholpen door ouders en leraren. Zij helpen de leerling mede-eigenaar te worden van zijn eigen leer- en ontwikkelingsproces. Om als leerling tot ontwikkeling te kunnen komen, zijn er voorwaarden nodig die de betrokkenheid vergroten.

De ontwikkeling van een leerling heeft ook te maken met de eigenwaarde van de leerling. Medeeigenaar zijn van hun leer- en ontwikkelingsproces leidt tot motivatie. Als leerlingen gemotiveerd zijn, zijn zij tot veel in staat. Leerlingen hechten echter ook belang in het hebben van een eigen keuze vrijheid. De aanvulling op de gezamenlijke pedagogische visie is:

Op basisschool de Meander hebben wij respect en oprechte aandacht voor iedereen.

Wij willen een bron van ontwikkeling zijn.