Brede School

Basisschool de Meander ontwikkelt zich verder als brede school met als partners Kindercentrum Nijntje Pluis, Stichting Trimaran, de gemeente Dinkelland en stichting Konot. Ontwikkelingen in de stad Ootmarsum en op het gebied van beleid bij de gemeente Dinkelland maken het mogelijk dat er de komende jaren gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van een duurzame brede school. Een brede school die breed verankerd is in de gemeenschap van Ootmarsum. Het rijke aanbod in een goed geoutilleerde omgeving voor alle leeftijden. Dit vraagt van ons inspanning, betrokkenheid en creativiteit om samen met andere partners invulling te geven aan deze opdracht.

Voor onze medewerkers, ouders en kinderen biedt dit kansen. Het aanbieden van verschillende onderwijsarrangementen behoort tot de mogelijkheden. Dit kan leiden tot een flexibeler omgaan met schooltijden en inzet van medewerkers.