Ouders

Onze school kent een actieve ouderbetrokkenheid. Dit is zichtbaar bij de Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging, de klassenouders en deelname aan diverse groepsgebonden activiteiten en excursies.

Ouders hebben een belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.

Als educatieve partner zien wij ouders als gesprekspartner waarbij recht gedaan wordt aan ieders verantwoordelijkheid in de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Niet alleen tijdens de oudergesprekken op school maar ons streven is nieuwe mogelijkheden te creëren om hierover met elkaar in gesprek zijn.