Schoolplan 2019 - 2023

Het schoolplan  is een beleidsdocument voor ouders, leerkrachten, stichting Konot en de inspectie van het onderwijs. In dit schoolplan beschrijft basisschool de Meander zijn koers en zijn plannen die het heeft voor de komende vier jaren.
Met energie, enthousiasme en hoop willen wij werken aan de morele doelen bij onszelf en bij anderen, voortdurend bouwen aan relaties, zorgen dat kennis wordt ontwikkeld en gedeeld en gaan samen met het team op zoek naar samenhang.
De samenhang kenmerkt zich in het kennis willen delen met elkaar. Het is onze opdracht om hoge opbrengsten te realiseren waarbij leerlingen kennis, vaardigheden en denkgewoontes leren. Duurzaam onderwijs geeft leerlingen een kans om zich in de toekomst een plaats te verwerven in de veranderende, mondiaal georiënteerde maatschappij.
In een professionele leergemeenschap zijn er kansen en mogelijkheden voor de leerkracht om zichzelf te ontwikkelen en van waarde te zijn voor het team en de leerling. Ontwikkelen doe je niet alleen, niet voor jezelf, maar voor een gezamenlijke duurzame toekomst.

Via onderstaande link kunt u ons schoolplan downloaden