Burgerschapsonderwijs op de Meander

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving.
De basisschool is de uitgelezen plek om hiermee te oefenen.
Daarnaast heeft iedere school ook eigen normen en waarden.
Lees hier hoe we op basisschool de Meander inhoud geven aan burgerschapsonderwijs.