Chromebooks in het onderwijs

Verandering is van alle tijden. Maar veranderingen zijn nog nooit zo snel gegaan als nu. Ze worden in belangrijke mate ingegeven door ontwikkelingen op gebied van Informatie- en communicatietechnologie (ICT). In deze tijd groeien kinderen al jong op met (kennis van) computers, telefoons en mobiel internet. Het onderwijs is in deze ontwikkeling meegegaan. We zijn digitale leermiddelen gaan gebruiken die niet meer weg te denken zijn uit het onderwijs.

Een volgende – logische – stap in het gebruik van digitale leermiddelen is het gebruik van een chromebook. Vanaf groep 3 werken we op de Meander werken met chromebooks. Elke leerling heeft een eigen chromebook. Deze gebruiken we voor de vakgebieden rekenen-wiskunde, Nederlandse taal algemeen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en studievaardigheden. Daarnaast verwerken leerlingen hun leerstof ook nog steeds op papier. We vinden het belangrijk dat er een goed balans is tussen digitaal verwerken en verwerken op papier.

Waarom gebruiken we Chromebooks in ons onderwijs?

Groep  8 was de eerste groep die ging werken met chromebooks. Dat is een succes gebleken. De leerlingen zijn enthousiast. Zij vinden het werken met een chromebook uitdagend. Als school willen we inspelen op de leefwereld van kinderen.

Maar nog belangrijker is dat door de chromebook alle leerlingen actief worden betrokken bij de les. Zij werken vlotter en meer op hun eigen niveau, zowel in tempo als in moeilijkheidsgraad. Chromebooks maken individuele leertrajecten makkelijker. Daar komt bij dat de leerkracht via het computerprogramma ook een veel beter (en zeer actueel) overzicht heeft van de leerprestaties en vorderingen van elke leerling. Op die manier kan een leerkracht ook sneller en adequater helpen wanneer dat nodig is. Door dit alles is de verwachting dat de leeropbrengsten hoger worden.

Wij werken op de Meander met het digitale programma Snappet. Wilt u meer weten over ons chromebookonderwijs? Kijk dan even op de website van Snappet.

Ipads

Op onze school hebben wij een aantal Ipads die gebruikt worden in de onderbouwgroepen

Digitale touchscreens

De meeste lokalen beschikken over een een digitaal touchscreen.