Tablets in het onderwijs

Verandering is van alle tijden. Maar veranderingen zijn nog nooit zo snel gegaan als nu. Ze worden in belangrijke mate ingegeven door ontwikkelingen op gebied van Informatie- en communicatietechnologie (ICT). Anno 2016 groeien kinderen al jong op met (kennis van) computers, telefoons en mobiel internet. Het onderwijs is in deze ontwikkeling meegegaan. We zijn digitale leermiddelen gaan gebruiken die niet meer weg te denken zijn uit het onderwijs.

Een volgende – logische – stap in het gebruik van digitale leermiddelen is het gebruik van een tablet. Vanaf groep 5 werken we op de Meander werken met tablets. Elke leerling heeft een eigen tablet. Deze gebruiken we voor de vakgebieden rekenen-wiskunde, Nederlandse taal algemeen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en studievaardigheden.

Waarom gebruiken we tablets in ons onderwijs?

Groep  8 was de eerste groep die ging werken met tablets. Dat is een succes gebleken. De leerlingen zijn enthousiast. Zij vinden het werken met een tablet uitdagend. Als school willen we inspelen op de leefwereld van kinderen.

Maar nog belangrijker is dat door de tablet alle leerlingen actief worden betrokken bij de les. Zij werken vlotter en meer op hun eigen niveau, zowel in tempo als in moeilijkheidsgraad. Tablets maken individuele leertrajecten makkelijker. Daar komt bij dat de leerkracht via het computerprogramma ook een veel beter (en zeer actueel) overzicht heeft van de leerprestaties en vorderingen van elke leerling. Op die manier kan een leerkracht ook sneller en adequater helpen wanneer dat nodig is. Door dit alles is de verwachting dat de leeropbrengsten hoger worden.

Wij werken op de Meander met het tabletprogramma Snappet. Wilt u meer weten over ons tabletonderwijs? Kijk dan even op de website van Snappet.

Chromebooks

Tevens hebben we op onze school de beschikking over 90 chromebooks. Kleine handzame laptops die ook voorzien zijn van een touchscreen. Deze chromebooks worden veelvuldig gebruikt voor het opzoeken van onderzoeksopdrachten, het maken van projecten en presentaties.

Ipads

Op onze school hebben wij een aantal Ipads die gebruikt worden in de klassen.

Digitale touchscreens

De meeste lokalen beschikken over een een digitaal touchscreen.